บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด :: บริการ ถูกต้อง ถูกหลัก ครบถ้วน ภายใต้จรรยาบรรณและความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด

ที่อยู่ : 114,116 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ :  02-3000246 ถึง 249

มือถือ : 081-8080-597

โทรสาร : 02-3000250

E – mail : account@saaudit.net หรือ saaudit172@gmail.com

Website : www.saaudit.co.th

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  งานด้านบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน  เลขที่ 172 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2300-0318 ถึง 320

มือถือ 081-8080-597

โทรสาร 0-2300-0321

อัตรา 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

   • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
   • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
   • มีประสบการณ์ด้านการลงบัญชีสามารถทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

บริษัทเปิดรับนักศีกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  งานด้านบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน  เลขที่ 172 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2300-0318 ถึง 320

มือถือ 081-8080-597

โทรสาร 0-2300-0321

อัตรา ไม่จำกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตัวตัวแทนบัญชี-okประกันสังคมกรมสรรพากร-okกรมสรรพสามิตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา-okisodbd-บัญชีคุณภาพ-ok