บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด :: บริการ ถูกต้อง ถูกหลัก ครบถ้วน ภายใต้จรรยาบรรณและความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด

ที่อยู่ : 114,116 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ :  02-3000246 ถึง 249

มือถือ : 081-8080-597

โทรสาร : 02-3000250

E – mail : account@saaudit.net หรือ saaudit172@gmail.com

Website : www.saaudit.co.th

การบริการ

  • บริการจัดทำ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทางบัญชีและภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
  • บริการให้คำปรึกษาวางระบบด้านบัญชีและภาษีอากรโดยตรวจสอบ กับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รูปแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมและ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  • บริการจัดทำภาษีและยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ประกันสังคม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • Out Source ด้านบัญชีและภาษีอากรและกฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตัวตัวแทนบัญชี-okประกันสังคมกรมสรรพากร-okกรมสรรพสามิตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา-okisodbd-บัญชีคุณภาพ-ok